Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Gepubliceerd op: woensdag 03 maart 2021 | 13:05

Vanaf 2 maart kan de ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’, de TONK aangevraagd worden. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt t/m uiterlijk 30 juni 2021. Deze regeling is bedoeld voor mensen die ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen; zowel ondernemers als inwoners.

Steunpakketten
De overheid heeft vanaf de start van de coronacrisis een economisch steun- en herstelpakket ingevoerd om banen en bedrijvigheid zo veel mogelijk te behouden. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt (gedeeltelijke) compensatie van de loonkosten, de Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) helpt om vaste kosten te betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Ondanks alle steunpakketten vallen er mensen door de mazen van de diverse regelingen. Daarom heeft de rijksoverheid besloten om het steun- en herstelpakket uit te breiden met een nieuwe regeling: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Doelgroep
De tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare/onvermijdelijke inkomensterugval, die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden. Deze inkomensterugval moet een aantoonbaar gevolg zijn van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

Een aantal voorbeelden:

  • Zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of ineens flink zien teruglopen;
  • Flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen;
  • Werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen;
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering;
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering.

TONK
De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. De uitvoering van deze regeling wordt, net als de Tozo, bij gemeenten gelegd. De TONK biedt gedurende de periode van 1 januari t/m 30 juni 2021 een ruimere toegang tot de bijzondere bijstand.

Tonk aanvragen
U kunt de TONK aanvragen via het aanvraagformulier.

Berekening TONK
De TONK wordt als volgt berekend:

De berekening van het totale inkomen minus de totale lasten is de hoogte van de tegemoetkoming TONK, mits de uitkomst negatief is. Als de berekening nul of positief is, dan bestaat er geen recht.

Bij kleine inkomensstijgingen (< € 100,00 per maand) wordt niet opnieuw een berekening gemaakt.
 
Inkomsten (aanvrager en partner)
Inkomsten uit arbeid
Inkomsten uit onderneming
Inkomsten uit uitkering(en)
Inkomsten uit alimentatie (alleen partneralimentatie)
Inkomsten uit verhuur en/of onderhuur
Huurtoeslag of voorlopige teruggaaf Belastingdienst eigendomswoning

Totaal inkomen

Lasten
Huur/hypotheekrente (max € 1.000 per maand)
Nutsvoorzieningen (gas/water/elektra)
Levensonderhoud* (€ 200 p.m. per volwassene + € 100 p.m. per kind )

Totaal lasten

TONK (totaal inkomen minus totaal lasten mits negatief)

* Voor de kosten van levensonderhoud wordt uzelf en uw eventuele partner meegerekend. Volwassen kinderen en volwassen medebewoners mogen niet meegerekend worden.

Zuid-Limburg Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland en de managers van Parkstad en Maastricht Business Plaza. In overleg zijn deze Business Plaza samengevoegd tot Zuid-Limburg Business Plaza om alle ondernemers uit de regio Zuid-Limburg een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL