Samen werken aan een economisch herstelplan

Gepubliceerd op: dinsdag 23 maart 2021 | 11:01

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen werken aan een economisch herstelplan. Doel is ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis zoveel mogelijk vraaggericht te ondersteunen in hun actuele behoeften waardoor de bedrijven uiteindelijk sterker uit de crisis komen.

Lokale en regionale acties 
Die behoeften worden via een vragenlijst direct bij de ondernemers opgehaald. Op basis van de uitkomsten worden lokale en regionale acties uitgezet. Samenwerkende ondernemers kunnen daarnaast onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een financiële bijdrage uit het Kickstartfonds van Economische Samenwerking Zuid-Limburg.  

Vernieuwing en duurzaam herstel
De coronacrisis heeft ongekende gevolgen voor de economie. De afgelopen maanden was vooral de Rijksoverheid aan zet met een pakket steunmaatregelen. Om de crisis te overleven en om er zelfs sterker uit te komen, is vernieuwing en duurzaam herstel van de economie noodzakelijk. De zestien Zuid-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan een regionaal economisch herstelplan. Dit plan vormt straks tevens de input voor het nationale herstelplan. 

Enquête: wat hebben ondernemers nodig?  
Om een nog beter beeld te krijgen van de actuele en toekomstige behoeften van ondernemers zetten de gemeenten gezamenlijk een enquête uit onder ondernemers. Hierin kunnen ondernemers aangeven waar ze mee zitten en wat ze nodig hebben om de crisis te overleven. Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, wordt gebruik gemaakt van netwerken zoals ondernemingsverenigingen, parkmanagement en centrummanagementorganisaties. De coördinatie van de enquête is in handen van de drie centrumgemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Voordeel van de lokale aanpak is dat straks elk van de 16 gemeenten beschikt over eigen lokale uitkomsten en daarop gericht kan inspelen. Daarnaast vindt een analyse en vertaalslag op Zuid-Limburgse schaal plaats.

Corona-effecten ondernemers gemeenten Zuid-Limburg

Vul de enquête 'Corona-effecten ondernemers gemeenten Zuid-Limburg'  in!

De enquête staat online van 15 t/m 29 maart.

Online sessies voor ondernemers
De uitkomsten van de enquête zijn het vertrekpunt voor concrete en doelgerichte ondersteuning voor de ondernemers op lokaal niveau en vormen de input voor het regionale herstelplan. In elk geval worden, naar Maastrichts voorbeeld, online sessies voor ondernemers georganiseerd. Concrete vraagstellingen, oplossingsgericht denken, inzet van experts en korte lijnen met de gemeente, vormen de kern van het succes van de Maastrichtse aanpak. Naast ondernemers sluiten accountmanagers/ bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten aan zodat zij signalen van ondernemers uit de eigen gemeenten uit eerste hand opvangen en zo mogelijk direct oppakken. Op Zuid-Limburgse schaal wordt een ‘expertpool’ ingericht om adequaat in te springen op specifieke casuïstiek. 

Kickstartfonds 
Daarnaast wordt het Kickstartfonds van ESZL voortgezet. Via dit fonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Het Kickstartfonds richt zich op initiatieven van samenwerkende ondernemers, niet op individuele bedrijven. Op deze manier vergroot de regeling de impact op de regionale economie van Zuid-Limburg. De bijdrage is beschikbaar voor concrete initiatieven die zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan. Het gaat om projecten waarmee samenwerkende ondernemers zich aanpassen aan de veranderende samenleving en economie en/of inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen als gevolg van de coronacrisis. Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,- en wordt gefinancierd door de Zuid-Limburgse gemeenten. Beoordeling van de aanvragen gebeurt door de drie programmamanagers van Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

Meer informatie over het Kickstartfonds is te vinden op de website van ESZL

Zuid-Limburg Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland en de managers van Parkstad en Maastricht Business Plaza. In overleg zijn deze Business Plaza samengevoegd tot Zuid-Limburg Business Plaza om alle ondernemers uit de regio Zuid-Limburg een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL