Skip to main content

Meld nu uw schade door hoogwater in Limburg

Gepubliceerd op: woensdag 11 augustus 2021 | 9:03

Heeft u schade door hoogwater in Limburg in juli 2021? Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 9 augustus 2021 hun schade melden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is op dit moment de Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021 aan het uitwerken. U kunt uw schade nu wel alvast melden. Als de regeling definitief is, beoordelen wij of u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding van uw schade. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

U hoeft niet te wachten met herstel van uw schade. Zorg wel voor bewijs van uw schade met foto's en film. De schade moet daarop goed te zien zijn.

Bent u verzekerd voor de schade? Neem dan ook contact op met uw verzekeraar.

Schade melden
U kunt uw schade melden op de pagina Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021.