Skip to main content

Subsidie voor nieuwe arbeidsplaatsen bij CEVA Logistics

Gepubliceerd op: woensdag 09 maart 2022 | 10:06

Heerlen kent een subsidie van €120.000,- uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) toe voor een uitbreiding van CEVA Logistics op bedrijventerrein Trilandis. CEVA is een wereldwijd opererend bedrijf dat logistieke processen ontwikkeld voor bedrijven in de medische logistiek (Medtech). Op Trilandis wordt de huidige locatie uitgebreid, zodat hun klanten hun logistiek verder kan concentreren in Heerlen. Aan de subsidie is de voorwaarde gekoppeld dat CEVA binnen drie jaar minimaal 300 extra arbeidsplaatsen realiseert. Die arbeidsplaatsen worden naar verwachting grotendeels ingevuld door werknemers uit Heerlen en de regio Parkstad.

Wethouder Martin de Beer juicht niet alleen de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen toe, maar ziet ook kansen om de naamsbekendheid van Heerlen als Medtech Hub (cluster van medische technologie) te laten groeien. “Het is belangrijk om de al aanwezige Medtech te laten groeien en verder te verankeren in de regio. Door samenwerking met overheid, onderwijs en andere marktpartijen worden nieuwe banen en gerichte opleidingen gerealiseerd en werken we aan een toekomstbestendige sector. Daarnaast gaan we mensen via de Bovengrondse Vakschool opleiden voor banen in de Medtech. Zo dragen we bij aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt.”

CEVA Logistics
Eén van de focusgebieden van CEVA Logistics is de health care industrie. Om die reden koos CEVA logistics al eerder voor Heerlen (bedrijventerrein Trilandis) met een ideale ligging voor Europese klanten in de medische technologie. Zo realiseerde CEVA de afgelopen jaren een grote uitbreiding voor 1 van haar Medtech klanten waarbij honderden arbeidsplaatsen zijn ontstaan. Daarnaast zijn ook andere Medtech klanten aan het cluster toegevoegd. CEVA werkt samen met het MBO en HBO om studenten te begeleiden die zich willen specialiseren in de logistiek.

Fonds Economische Structuurversterking (FES)
Bedrijven kunnen een subsidie uit dit fonds ontvangen als het gaat om een nieuwe vestiging of een significante uitbreiding die aantoonbaar duurzame werkgelegenheid meebrengen. Ook moet het bedrijf een van de drie economische clusters (Smart Services & Creative Industry, Retail & Leisure of Industry & Logistics) versterken.