Skip to main content

Gulpen-Wittem: Nieuw evenementenbeleid

Gepubliceerd op: maandag 07 maart 2022 | 10:10

De gemeente heeft een nieuw evenementenbeleid. Het vorige beleid was verouderd en ging vooral over regels en vergunningen. In het nieuwe beleid staat waar kansen en mogelijkheden liggen voor organisatoren van evenementen. En in het nieuw beleid staat ook wat de gemeente graag zou willen stimuleren. Aanvullend wordt er een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Deze regeling geeft organisatoren van evenementen meer duidelijkheid vooraf. Wethouder Franssen (Evenementen) is blij met deze ontwikkeling en dat de gemeenteraad het nieuwe evenementenbeleid unaniem heeft vastgesteld. “We hopen met dit beleid dat we organisatoren goede handvaten kunnen bieden voor de toekomst en dat we in Gulpen-Wittem nog veel mooie evenementen tegemoet mogen gaan.”

Waar ligt de focus in het nieuwe beleid?

1. Verbinding met ander belangrijke thema’s
De gemeente gaat evenementen die raakvlakken hebben met andere belangrijke thema’s éxtra ondersteunen. Zo komt er meer subsidie voor evenementen die passen binnen het Cittaslow gedachtengoed en wanneer er binnen het evenement extra aandacht is voor bijzondere doelgroepen.

2. De juiste balans
We doseren de verschillende evenementen in onze gemeente om onder andere te voorkomen dat er té veel evenementen op dezelfde plek of hetzelfde tijdstip zijn. Om dat in goede banen te leiden onderscheiden we evenementen in 3 categorieën:

  • Kernversterkend (kleine evenementen, 200 - 500 bezoekers, voornamelijk gericht op de eigen kern)
  • Beleidsversterkend (middelgroot, 500 - 1000 bezoekers, evenementen die ander beleid versterken, en evenementen die groeiende zijn)
  • Reputatieversterkend (grotere evenementen met meer dan 1000 bezoekers, die regionaal en/of bovenregionaal veel aandacht krijgen, en daarmee de reputatie van Gulpen-Wittem versterken)

Ook willen we variabele eindtijden mogelijk maken, omdat we op die manier mogelijke overlast kunnen beperken.

3. Slagvaardige evenementenorganisaties
Organisatoren moeten zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn: het organiseren van een evenement. De gemeente gaat de organisaties beter ondersteunen. Door meer duidelijkheid te geven over subsidies, door één loket in te richten waar men met alle vragen over evenementen terecht kan, en door hen de mogelijkheid te bieden samen te werken en van elkaar te leren. Ook komt er een ‘handboek voor organisatoren’ met praktische aandachtspunten.

Wat verandert er?

Subsidies
Voorafgaand aan het organiseren van het evenement is bekend op welk subsidiebedrag de organisatie kan rekenen. Daarnaast kunnen evenementen 10% extra subsidie ontvangen als ze aandacht besteden aan belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, het uitdragen van het Cittaslow gedachtengoed, talentontwikkeling en wanneer er aandacht is voor bijzondere doelgroepen.

Evenementenloket
Er komt één loket waar men terecht kan met alle vragen rondom evenementen; hoe zit het met subsidies? Aan welke regels moet ik voldoen? Moet ik een vergunning aanvragen en hoe doe ik dat dan? Neem contact op met het evenementenloket via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Evenementenplatform
De gemeente gaat organisatoren helpen om samen te werken en van elkaar te leren. We gaan een platform opzetten en samenkomsten organiseren. Zodat men elkaar kan ontmoeten, kennis kan delen en efficiënter samen kan werken.

Hoe gaat het nu verder?
De volgende stap, nu het evenementenbeleid is vastgesteld, is het actualiseren van de subsidieregeling voor evenementen. Op dit moment werken we de subsidievoorwaarden voor die nieuwe regeling uit. De nieuwe subsidieregeling wordt in de loop van 2022 gepubliceerd. In de loop van dit jaar wordt u nog een aantal keer geïnformeerd via onze gemeentelijke kanalen over dit onderwerp. In elk geval zodra:

  • De subsidieregeling klaar is en organisatoren aanvragen kunnen gaan indienen (let op: tot die tijd gelden nog de oude regelingen zoals de ‘Samen Doen regeling’ en de ‘Kunst en Cultuur regeling’)
  • We de eerste bijeenkomst van het evenementenplatform organiseren
  • Ons handboek voor organisatoren klaar is.