Skip to main content

Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten vanaf vandaag open

Gepubliceerd op: woensdag 15 juni 2022 | 11:56

Werkgevers kunnen vanaf 15 juni subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de zorgmedewerkers te behouden voor de zorg. 

Minister Helder: “De mensen in de zorg stonden er toen de samenleving ze het meest nodig had. Zij liepen in de beginfase van de pandemie de grootste risico’s op contact met besmette mensen en verdienen daarom onze steun om langer te kunnen werken aan hun herstel en re-integratie. Daarom is het belangrijk dat het loket voor de subsidieregeling vanaf vandaag open is. Hiermee kunnen we werkgevers helpen om deze ontzettend belangrijke mensen te behouden voor de zorg, die kampt met grote tekorten aan personeel.”

Mensen behouden voor de zorg
Tijdens de coronapandemie deed de overheid een beroep op zorgpersoneel om aan het werk te blijven, terwijl er nog weinig bekend was over het virus. Sommige zorgmedewerkers zijn langdurig ziek geworden door COVID-19. De vooruitzichten van deze langdurige klachten zijn nog niet duidelijk. Door het tekort aan personeel in de zorg is het zeer gewenst deze mensen te behouden voor de zorg. De druk op de zorg en coronamaatregelen hebben de mogelijkheden voor re-integratie zeer beperkt. De subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg langer de tijd om te werken aan herstel en re-integratie. 

Subsidieregeling
De subsidieregeling bestaat uit een tijdelijke ondersteuning van de werkgever voor een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling. De tijdelijke ondersteuning sluit aan bij het bestaande stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Werkgever en werknemer maken, zoals gebruikelijk, afspraken over hun inzet bij het herstel- en re-integratieproces. Zij kunnen samen een aanvraag doen bij UWV voor een vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsperiode. De werknemer blijft dan in dienst van de werkgever. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt een gedeeltelijke dekking van de kosten van de verlengde loondoorbetaling aan werknemers die tussen maart 2020 en december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Van de werkgever wordt verwacht dat de loondoorbetaling na het 2e ziektejaar met minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden wordt verlengd. Gedurende die periode blijven werkgever en werknemer werken aan herstel en re-integratie. De regeling blijft open tot en met december 2022 en kan met terugwerkende kracht gebruikt worden. 

Na afloop van de loondoorbetaling bij ziekte kunnen mensen, zoals iedereen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid minder of niet kan werken, een WIA-uitkering aanvragen.  

Zorg, ondersteuning en onderzoek
Mensen met postcovid-klachten kunnen via C-support ondersteuning krijgen op het gebied van gezondheid, werk, inkomen en sociaal leven. Ook kunnen zij in contact komen met lotgenoten en deskundige zorgverleners via PostCovid NL. Het ministerie van VWS financiert deze ondersteuning. Bij ernstige klachten en beperkingen wordt paramedische herstelzorg, zoals fysiotherapie, onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Recent is de regeling daarvoor verlengd tot en met augustus 2023.   

Het ministerie van VWS financiert daarnaast onderzoek naar diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg voor mensen met postcovid-klachten. Ook het RIVM doet hier onderzoek naar. Werkgevers, werknemers, zzp’ers en zorgprofessionals worden geïnformeerd over de gevolgen van postcovidklachten via speciale handreikingen.