Skip to main content

Gemeente Simpelveld: Aanleg openbare laadpalen in de openbare ruimte

Gepubliceerd op: dinsdag 21 juni 2022 | 13:52

Binnen de gemeente Simpelveld worden de komende jaren tot en met 2025 door Vattenfall op verschillende strategische locaties openbare laadpalen geplaatst. Deze laadpalen worden gefaseerd geplaatst en voor iedere fase wordt een verkeersbesluit genomen waarin de precieze locaties worden gepubliceerd.

Totdat al deze (circa 35) laadpalen zijn gerealiseerd, worden er geen aanvullende laadpalen in de openbare ruimte geplaatst. Individuele aanvragen van burgers worden niet gehonoreerd.

Het streven van Vattenfall is om op termijn een dekkend netwerk te realiseren waardoor nooit meer dan circa 200 meter gelopen hoeft te worden om een laadpaal te bereiken.

Op privé grond is het uiteraard wel mogelijk zelf een laadvoorziening te realiseren. Dit is echter volledig aan de eigenaar zelf om dit te realiseren en de gemeente speelt hier verder geen rol in. Er zijn geen gemeentelijk subsidieregelingen of financiële tegemoetkomingen beschikbaar voor het realiseren van een laadpaal op eigen terrein.

Het is daarbij niet toegestaan om laadkabels vanuit een woning over openbaar gebied (bijvoorbeeld het trottoir) naar een voertuig te laten lopen, ook niet als dit met een kabelgoot wordt gedaan. Hier zal handhavend tegen worden opgetreden.