Skip to main content

Kerkrade kan sneller bouwen in centrum door bijdrage van € 7,5 miljoen Rijk

Gepubliceerd op: maandag 27 juni 2022 | 10:08

De gemeente Kerkrade ontvangt van het Rijk een bijdrage van €7,5 miljoen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het centrum van Kerkrade. Voor Kerkrade betekent de subsidie dat verschillende plekken voor woningbouw in het centrum sneller ontwikkeld kunnen worden. In Limburg is Kerkrade de enige gemeente die in de eerste ronde al zeker is van een subsidie.

Wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimtelijke Ordening): “Het is goed om te zien dat dankzij een goede samenwerking met zowel de Stadsregio Parkstad Limburg als de Provincie Limburg het gelukt is deze subsidie in de wacht te slepen. Onze ambities om te voldoen aan de lokale woningbehoefte worden erkend. Het versneld realiseren van woningen in het centrum sluit aan bij deze ambities. Het is de start van ons woonoffensief.”

“Door deze forse bijdrage kunnen we enkele verkeerspunten versneld aanpakken waardoor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid wordt verbeterd,” aldus wethouder Alexander Geers (Verkeer en vervoer).

Nederland kampt met veel te weinig woningen. Daarom wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om ontwikkelaars, gemeenten, corporaties etc. te bewegen nieuwe woningen te (laten) bouwen. De subsidie die Kerkrade nu krijgt, komt uit het Mobiliteitsfonds van het Rijk.

Plekken voor woningbouw
Voor woningbouwlocaties gaat het bijvoorbeeld om de Atriumflat in de Niersprinkstraat, het braakliggende terrein aan de Marktstraat-Einderstraat en de locatie D’r Pool aan de Putgang.

Verkeerspunten
De verkeerspunten van en naar het centrum die worden aangepakt, zijn onder andere de rotonde Hamstraat - Voorterstraat, de kruising Domaniale Mijnstraat - Kruisstraat en de ongelijkvloerse kruising Roderlandbaan - St. Pieterstraat. De fietsverbindingen van en naar buurgemeente Herzogenrath worden verbeterd.