Skip to main content

Nieuwe ambassadeur Zuid-Limburg Business Plaza

Gepubliceerd op: woensdag 21 december 2022 | 12:04

Beste ondernemer,

Laatst las ik de uitspraak: “We zitten niet in een verandering van tijdperk, maar in een tijdperk van verandering.” Gezien alle veranderingen om ons heen en de transities waar we nu en de komende jaren mee te maken krijgen, kan ik mij wel in deze uitspraak vinden.

Ook Zuid-Limburg Business Plaza heeft met veranderingen te maken. Het platform en concept blijft in ontwikkeling. Zo staat in 2023 bijvoorbeeld een vernieuwing van de nieuwsbrief op de planning. Een andere verandering is uw aanspreekpunt bij Zuid-Limburg Business Plaza.

De afgelopen 4,5 jaar heb ik mij met veel enthousiasme en plezier ingezet om Parkstad Business Plaza en vervolgens Zuid-Limburg Business Plaza tot een succes te maken. Zoals dat altijd gaat, ging ook dit gepaard met de spreekwoordelijke ups-and-downs. Per 1 januari 2023 zal ik echter mijn ambassadeurschap overdragen aan Olaf Tossings. Hij is als partner de laatste jaren actief betrokken bij de plaza en heeft enorm veel zin om het stokje van mij over te nemen.

Ik wil iedereen bedanken die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan Zuid-Limburg Business Plaza. Verder wens ik u fijne feestdagen en een ondernemend 2023.

Met een ondernemende groet,
Zuid-Limburg Business Plaza

Bjorn Bos