Skip to main content

De handen ineen voor een veilig ondernemingsklimaat

Gepubliceerd op: vrijdag 03 februari 2023 | 13:00

Bedrijventerreinen Haefland, Rode Beek en Houserveld slaan de handen ineen om problemen zoals inbraken, vandalisme, criminaliteit maar ook verloedering van de terreinen te voorkomen. Dit alles voor een veilig ondernemingsklimaat in Brunssum.

Donderdag 2 februari ondertekenden locoburgemeester Hugo Janssen namens de gemeente Brunssum, Rik Caumon namens de Nationale Politie, Kevin Turksma namens de brandweer, Frank Jeuring namens BTM Parkstad Limburg en Leo Wijshoff namens Business in Brunssum een intentieverklaring in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Samen sterker
Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken, tijdens het doorlopen van de stappen die leiden tot het keurmerk wordt door de ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen gekeken naar oplossingen en maatregelen. De maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, toezicht en brandpreventies moeten de terreinen veilig maken en houden.

Vandaag werd de eerste stap gezet naar certificering van het bedrijventerreinen in Brunssum. Zo blijven we werken aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen en de onderlinge samenwerking.

Gebiedsgerichte aanpak
De maatregel is onderdeel van een bredere gebiedsgerichte aanpak door gemeente, ondernemers en betrokken partners van de bedrijventerreinen Haefland, Houserveld en Rode Beek. Hierbij wordt er in de komende jaren geïnvesteerd in diverse nieuwbouwontwikkelingen op de bovengenoemde bedrijventerreinen. Ook wordt een volledige reconstructie van de openbare ruimte op het bedrijventerrein Haefland verwacht in 2024 met het doel de verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. 

Daarnaast treedt de gemeente handhavend op tegen excessen zoals illegale verhuur van bedrijfswoningen, overtredingen van het bestemmingsplan en ondermijnende activiteiten. Het gemeentebestuur heeft tot slot nieuwe reclamevoorschriften vastgesteld om de algehele beeldkwaliteit te verbeteren.