Skip to main content

Nederland op schema met aanpak windenergie op zee

Gepubliceerd op: woensdag 26 april 2023 | 14:45

Nederland gaat de doelstellingen voor windenergie op zee in 2023 ruimschoots halen. Aan het eind van het jaar staat voor 4,7 GW aan geïnstalleerd vermogen in windparken op zee. Die voorzien in ongeveer 15,8% van de totale huidige elektriciteitsbehoefte in Nederland. Dit blijkt uit een marktupdate over windenergie op zee van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Emelie de Wagt, senior beleidsmedewerker wind op zee bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, overhandigde de marktupdate op dinsdag 25 april aan WindEurope CEO Giles Dickson. WindEurope is een organisatie die het gebruik van windenergie in heel Europa stimuleert en jaarlijks een evenement organiseert voor de windenergiesector van Europa. RVO liet de marktupdate schrijven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meerdere windparken op zee

De marktupdate presenteert een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers van de Nederlandse sector voor windenergie op zee. Door goede samenwerking van overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders zijn de afgelopen jaren meerdere windparken op zee gerealiseerd. Een prestatie waar we trots op zijn.

Routekaart

De Routekaart windenergie op zee 2023 mikte op een geïnstalleerd vermogen windenergie op zee van 4,5 GW aan het eind van 2023. Dit gaan we ruimschoots halen, binnen budget. Want het realiseren van windparken op zee is een kostbare aangelegenheid. We hebben de kosten voor de overheid sterk terug kunnen brengen.

Subsidievrij

Zo werd op windpark Borssele I-IV (2016) al € 7 miljoen bespaard. En de prijs per kilowattuur daalde van € 0,17 naar het eerste subsidievrije windpark ter wereld: Hollandse Kust (zuid) I en II (2018). Door steeds efficiënter te werken is de ontwikkeltijd van windparken op zee bovendien verkort (van 7-10 jaar naar 3-4 jaar).

Nieuwe doelen

"Dankzij ons werk aan de Routekaart 2023 hebben we geleerd om dingen beter te doen. Ons huidige doel is om in 2030-2031 ongeveer 21 GW aan opgesteld vermogen windenergie op zee te behalen. Ook spreken we binnenkort nieuwe doelen af voor windenergie op zee voor 2035, 2040 en 2050 in het Nationaal Plan Energiesysteem," aldus minister Rob Jetten van Klimaat en Energie.