Skip to main content

Beëindigingsregelingen goedgekeurd door de Europese Commissie

Gepubliceerd op: dinsdag 02 mei 2023 | 9:37

Het kabinet wil met de aanpak piekbelasting op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Hiermee kan de natuur herstellen, en kunnen vervolgens zo mogelijk PAS-meldingen worden gelegaliseerd en nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) die, naast de andere ondersteuningsmogelijkheden, onderdeel uitmaakt van de aanpak piekbelasting, is vandaag goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat schrijft minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, in een brief aan de Tweede Kamer.

De Lbv-plus is een eenmalige, financieel zeer aantrekkelijke regeling die beschikbaar wordt gesteld voor melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders die onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. De doelgroep bestaat uit ongeveer 3.000 ondernemingen die landelijk gezien de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken en die om die reden vrijwillig gebruik kunnen maken van diverse ondersteuningsmogelijkheden om hun stikstofuitstoot fors te reduceren.

Naast de Lbv-plus regeling is ook de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) vandaag door de Europese Commissie als geoorloofde staatssteunmaatregel aangemerkt. Deze regeling is beschikbaar voor een grotere groep melkvee- varkens- en pluimveehouders, die ook een aanzienlijke mate van stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaakt. Daarmee biedt de Lbv-regeling uitkomst aan agrarische ondernemers die wel graag willen stoppen, maar die niet onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. 

Openstelling van beide regelingen is voorzien op 1 juli dit jaar. Op korte termijn zullen de twee beëindigingsregelingen eerst worden vastgesteld door de minister voor Natuur en Stikstof, waarna ze deze maand nog worden gepubliceerd. Ook komt dan de tool online beschikbaar waarmee ondernemers kunnen nagaan of ze met hun bedrijfslocatie onder de doelgroep van de piekbelastersaanpak vallen. Dit is het geval wanneer de stikstofneerslag die hun locatie veroorzaakt op overbelast Natura 2000 gebied boven de drempelwaarde ligt. De aanpak piekbelasting gaat naast beëindigingsregelingen ook andere mogelijkheden bevatten om ondernemers te ondersteunen in het fors verminderen van hun stikstofneerslag, zoals (combinaties van) innoveren, verduurzamen, omschakelen of verplaatsen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. Het kabinet wil dat ondernemers gelijktijdig inzicht kunnen krijgen in deze verschillende opties zodat zij de afweging kunnen maken op basis van voldoende informatie over al deze mogelijkheden.

De komende weken worden benut om met de sectorpartijen en mede-overheden verder te spreken over de start van de uitvoering. Ook worden er afspraken met de provincies gemaakt over de uitvoering van de aanpak piekbelasting, zodat er per provincie een aanpak komt die passend is voor de opgave en werkwijze in dat gebied. Alles is erop gericht om op zo kort mogelijke termijn volwaardig van start te kunnen gaan met de aanpak piekbelasting, waarvoor met de goedkeuring van de Europese Commissie nu een belangrijke vervolgstap is gezet.