Skip to main content

Subsidie voor ondernemers die gebouweigenaren helpen verduurzamen met kleine innovaties

Gepubliceerd op: donderdag 15 juni 2023 | 15:46

We moeten de komende jaren miljoenen huizen en gebouwen verduurzamen in Nederland. Bewoners en eigenaren moeten daar zelf mee aan de slag. Dat is een enorme uitdaging. De subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Gebouwde omgeving stimuleert de ontwikkeling van kleine innovaties die hen daarbij helpen. Bedrijven of kennisinstellingen kunnen hiervoor vanaf 3 juli subsidie aanvragen.

Bewoners en eigenaren helpen

Het aanbod verduurzamingsmogelijkheden is enorm. Ook is de techniek van duurzame installaties soms erg ingewikkeld. Ondernemers kunnen hierin een grote rol spelen. Zij kunnen bewoners en eigenaren helpen deze innovaties te accepteren en te gebruiken. Bijvoorbeeld door als bedrijf of kennisinstelling aan een oplossing te werken die eigenaren helpt bij renovaties. Denk aan een beslissingsondersteuningstool voor renovatieconcepten die de keuze voor zo’n duurzame installatie makkelijker maakt. Het doel van de subsidie TSE Gebouwde omgeving is dit soort producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

Kleine, korte innovatieprojecten

Bedrijven en kennisinstellingen moeten ervoor zorgen dat hun idee binnen 3 jaar leidt tot een eerste gebruik in Nederland en helpt bij de verduurzaming van gebouwen. We moedigen ook aandacht voor circulariteit (slim omgaan met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken) in de voorstellen aan. 

TSE Gebouwde omgeving is een aanvulling op de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). In de vaak grote projecten die voor MOOI-subsidies in aanmerking komen is niet altijd ruimte om kleinere innovatieve ontwikkelingen op te pakken. Daarom ondersteunt deze subsidie bedrijven en instellingen bij de meer kleinschalige, kortlopende innovatieprojecten.

Subsidie aanvragen

Bedrijven of kennisinstellingen die bewoners en gebouweigenaren de helpende hand bieden, kunnen vanaf 3 juli tot en met 5 september subsidie aanvragen. Dit is nog onder voorbehoud van de officiële bekendmaking in de Staatscourant. Zij kunnen per project maximaal maximaal € 500.000 subsidie krijgen.