Skip to main content

Sterke afname aantal langdurig werklozen in afgelopen 10 jaar

Gepubliceerd op: vrijdag 25 augustus 2023 | 7:58

In het tweede kwartaal van 2023 was 1 op de 7 werklozen langdurig werkloos, dat wil zeggen twaalf maanden of langer. In hetzelfde kwartaal van 2013 waren dat er een stuk meer: 1 op de 3. In 2023 zaten werklozen relatief vaak nog maar kort zonder werk. Dat meldt het CBS.

In totaal waren er 348 duizend werklozen in het tweede kwartaal van 2023. Hiermee is het aantal werklozen in de afgelopen tien jaar ruim gehalveerd. Het aantal langdurig werklozen is relatief sterk afgenomen: van 240 duizend in het tweede kwartaal van 2013 naar 47 duizend in 2023. Het aantal werklozen dat nog maar kort (minder dan 12 maanden) werkloos is, nam in dezelfde periode af van 484 duizend naar 288 duizend.

Kortdurend werklozen gemiddeld jonger dan tien jaar geleden

De totale groep werklozen is gemiddeld genomen jonger dan tien jaar geleden. Deze verjonging is alleen zichtbaar bij werklozen die nog maar kort (minder dan 12 maanden) zonder werk zitten. In het tweede kwartaal van 2023 was 48 procent van hen jonger dan 25 jaar, terwijl dit in 2013 nog 38 procent was.

Langdurig werklozen zijn gemiddeld ouder dan mensen die kort werkloos zijn. Bovendien is het aandeel 45-plussers onder de langdurig werklozen iets toegenomen in de afgelopen tien jaar. De leeftijdsverdeling van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar is in deze periode niet veel veranderd.

Relatief sterke toename onderwijsniveau werklozen

Werklozen waren in het tweede kwartaal van 2023 gemiddeld hoger opgeleid dan tien jaar geleden. Zo had 31 procent een hoog onderwijsniveau (hbo, wo); in 2013 was dat 20 procent. Ook onder de totale bevolking nam het aandeel hoogopgeleiden toe, maar minder sterk dan onder werklozen: van 28 procent in het tweede kwartaal van 2013, naar 36 procent in hetzelfde kwartaal van 2023.

Zowel onder langdurig werklozen als onder diegenen die korter dan een jaar op zoek naar werk zijn, nam het aandeel hoogopgeleiden toe, maar de toename was het sterkst onder langdurig werklozen. In het tweede kwartaal van 2023 was 29 procent van de mensen die kortdurend werkloos waren hoogopgeleid. Onder langdurig werklozen was dit 40 procent.